Slottets Historia

I Hässleholms kommun ligger vackra Hovdala Slott. Slottet ligger nära Finjasjöns strand och flyttades hit under 1500-talet för att trygga slottet under ofredstider. Årtalet 1511 står på ankarjärnet på den norra längan. Runt slottet finns fortfarande en vallgrav, dock torrlagd numera, som skyddade anläggningen. Under 1600-talet var det krig mellan Sverige och Danmark där Hovdala spelade en viktigt roll på grund av sitt läge i gränslandet.

Hovdala omtalas första gången år 1130. Den första kända ägaren till egendomen hette Magnus Råbock och omnämns på slutet av 1300-talet. På 1500-talet ägdes Hovdala av släkten Laxmand och kom genom giftermål till släktet Grubbe. Hovdala stormades av svenskar år 1612 i samband med det så kallade Kalmarkriget mellan Sverige och Danmark. Stormningen var utan framgång. Till minne av händelsen finns en huggen stenplatta inmurad i porttornet, uppsatt 1633. År 1634 överläts Hovdala slott till Jochum Beck som var Sivert Grubbes svärson. Han dog utfattig 1682 och hade fått avträda Hovdala till några av sina långivare som delade upp egendomen. Den köptes åter av en dansk. Under hans tid sägs det att slottet stormades och brändes av snapphanar, troligtvis var det delar av den retirerade danska armén som tidigare under skånska kriget befunnit sig under belägring i Kristianstad.

Slottet kom i den svenska statens ägo genom expropiering i mitten av 1940-talet. Därefter har marken runt slottet använts som militärt övningsområde. Sedan 1947 är Hovdala slott ett statligt byggnadsminne och en medveten ambition att de årsringar som Hovdalas 500-åriga historia avsett ska vara synlig för besökare nu och i framtiden. Restaureringar av slottet har genomförts av Statens fastighetsverk och Hässleholms kommun

Under sommarsäsongen mellan förste maj och siste september bedriver Hässleholm kommun olika programverksamheter.