Kalmarkriget

Mellan 1611 och 1613 pågick ett krig mellan Sverige och Danmark, det utkämpades främst vid Kalmar och dess närmaste omgivning. I överensstämmelsen med det så kallade ”nederländska kriggöringssättet” från 1500-talet rörde sig striden till stor del om intagande och försvar av fasta platser. På västkusten benämns ofta konflikten som brännefejden eftersom ett stort antal gårdar brändes ner på grund av både svenskar och danskar. Den officiella och främsta orsaken till kriget var att Sverige och Danmark bråkade om rätten att beskatta samerna i Lappmarken. Egentligen var detta, och andra tvistemål, snarare en förevändning för den unge danske monarken Kristian IV att försöka flytta fram gränserna för sitt revir och stärka Danmarks ställning i Östersjöregionen. Allra helst ville Danmark återupprätta Kalmarunionen. Under flera år pågick provokationer från den danska sidan, i februari 1611 lyckades Kristian IV få ett beslut om krig mot Sverige och den 4 april utfärdades krigsförklaringen. Danskarna började belägra Kalmar och tog staden med storm. Kalmar slott uppgavs 3 augusti utan strid av hövitsmannen Christer Somme. 30 oktober 1611 dog Karl XI och efterträddes av Gustav II Adolf. Danskarna tog chansen att gå till anfall och gjorde en frammarsch mot Växjö. Som svar gjorde Gustav II Adolf en framstöt mot det danska Skåne där staden Vä brändes. Danskarna svarade genom att bränna ner Växjö. När svenskarna tågade ut ur Skåne blev styrkan angripen av en kvantitativt underlägsen dansk styrla vid slaget i Vittsjö. Gustav II Adolf kom undan med livet i behåll, med nöd och näppe. Den 24 maj 1612 erövrade Danmark Älvsborgs fästing. Samma år brände svenskarna Varberg och det uppstod ett mindre slag som svenskarna vann. Kungarna slöt fred 1613, den går under namnet freden i Knäred. Båda sidorna gav upp sina erövringar men svenskarna skulle betala en miljon riksdaler för att återfå Älvsborg och sju västgötska härader. Dessutom var Gustav II Adolf tvungen att erkänna den danske kungens välde över kusten vid Norra ishavet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *