Mode genom historien

Hovdala Slott har anor från medeltiden och genom århundraden sedan dess har det hänt en hel del – som du bland annat kan läsa mer om här på hemsidan. Någonting som kanske inte alltid är så tydligt i historien är modet. I stället läggs fokus på strider, byggnader, slott och krigsherrar. Men faktum är att klädseln också säger ganska mycket om kulturen och historien.

Om man ska förklara ordet ”mode” kan det göras som någonting som harmonierar med den aktuella smaken – med andra ord det som är modernt. I dag används ordet ”mode” främst i samband med tal om kläder. Därmed är det inte så konstigt att modet och kläderna speglar den tid som råder liksom det ideal som gäller. Det innefattat inte bara kläder utan exempelvis också konst, musik och arkitektur.

I dag är modet stort runt om i världen och kläderna och accessoarerna används för att berätta något om vem du är utan att du säger någonting. Dessutom är det lättare nu än någonsin att inspireras och ”sno” stilar från kändisar och karaktärer från filmer och tv-serier. På nätet finns det mesta serverat – sedan är utmaningen att skapa en egen stil också så klart.

Kultur och kläder hör ihop

Än i dag finns det olika subkulturer och olika klädstilar – från exempelvis punkare till rockare, preppy, modernt och så vidare. Alla har olika signaturer som liksom hör till stilen. Och om du inte riktigt känner att du definierar dig med en enda stil finns det gott om möjligheter att hämta inspiration i magasin och på internet.

Hos Zalando kan du bland annat köpa allt från det senaste modet vad gäller kläder, skor, accessoarer, väskor och allt annat du kan tänkas vilja uppdatera garderoben och stilen med. Men det här är inte bara en klädbutik online. Du hittar även kreativa kollage och utvalda godbitar från sortimentet baserat på dina tidigare besök.

Det blir onekligen intressant i framtiden när blickarna riktas mot 2010-talet och tiden analyseras som en del i historien. Vilka krig och byggnader kommer att utmärka sig? Vilket mode kommer att bli det mest minnesvärda? Och vad kommer kläderna att berätta om vår tid för människorna som tittar tillbaka på vårt årtionde?

Historia Kring Revisionsplikt

Hovdala slott har en 500-årig historia i bagaget och under den här tiden har mycket förändrats i Sverige. Något som ingår här är bland annat revisionsplikten, och revision överlag.

I svenskt affärsliv är modern revision över 100 år gammal. Genom 1895 års lag om aktiebolag infördes regler för revision för första gången i Sverige. Samtliga aktiebolag behövde då utse en lämplig person som kunde granska bolagets räkenskaper. Stockholms handelskammare började auktorisera revisorer år 1912 för att tillgodose efterfrågan på yrkeskunniga inom området. Övriga delar av Sverige började också auktorisera revisorer vid årtiondets slut, år 1930 infördes titeln godkänd granskningsman för personer som fick utföra revisionsuppdrag som bisyssla. Att vissa aktiebolag skulle utse en revisor som blivit auktoriserad av en svensk handelskammare infördes som svensk lag den 1 januari 1944. För detta behövde aktiebolaget uppfylla krav på aktiekapital på minst 2 miljoner kronor i dåtidens penningvärde, eller vara noterade på en fondbörs.

På 1970-talet infördes nästa kapitel i Sveriges revisionshistoria. Godkänd granskningsman ersattes av godkänd revisor och auktorisationsförfarandet för revisorer övertog av Kommerskollegium. Kraven på att utse en revisor sänktes. 1 januari 1983 var alla nybildade aktiebolag tvungna att utse en revisor och 1988 var även äldre aktiebolag tvungna att göra detsamma.

Revisionsplikten för mindre bolag har idag tagits bort. För kra på revisor gäller det att uppfylla två av tre krav: fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Många väljer att ha revisor ändå eftersom det finns en mängd fördelar. Däremot har många svårt att hitta en enkelt och snabbt. I vår huvudstad finns det rikligt med företag som letar efter revisor. Men att hitta revisor här i Stockholm är inte svårt eftersom det finns gott om revisorer i närheten.

Kalmarkriget

Mellan 1611 och 1613 pågick ett krig mellan Sverige och Danmark, det utkämpades främst vid Kalmar och dess närmaste omgivning. I överensstämmelsen med det så kallade ”nederländska kriggöringssättet” från 1500-talet rörde sig striden till stor del om intagande och försvar av fasta platser. På västkusten benämns ofta konflikten som brännefejden eftersom ett stort antal gårdar brändes ner på grund av både svenskar och danskar. Den officiella och främsta orsaken till kriget var att Sverige och Danmark bråkade om rätten att beskatta samerna i Lappmarken. Egentligen var detta, och andra tvistemål, snarare en förevändning för den unge danske monarken Kristian IV att försöka flytta fram gränserna för sitt revir och stärka Danmarks ställning i Östersjöregionen. Allra helst ville Danmark återupprätta Kalmarunionen. Under flera år pågick provokationer från den danska sidan, i februari 1611 lyckades Kristian IV få ett beslut om krig mot Sverige och den 4 april utfärdades krigsförklaringen. Danskarna började belägra Kalmar och tog staden med storm. Kalmar slott uppgavs 3 augusti utan strid av hövitsmannen Christer Somme. 30 oktober 1611 dog Karl XI och efterträddes av Gustav II Adolf. Danskarna tog chansen att gå till anfall och gjorde en frammarsch mot Växjö. Som svar gjorde Gustav II Adolf en framstöt mot det danska Skåne där staden Vä brändes. Danskarna svarade genom att bränna ner Växjö. När svenskarna tågade ut ur Skåne blev styrkan angripen av en kvantitativt underlägsen dansk styrla vid slaget i Vittsjö. Gustav II Adolf kom undan med livet i behåll, med nöd och näppe. Den 24 maj 1612 erövrade Danmark Älvsborgs fästing. Samma år brände svenskarna Varberg och det uppstod ett mindre slag som svenskarna vann. Kungarna slöt fred 1613, den går under namnet freden i Knäred. Båda sidorna gav upp sina erövringar men svenskarna skulle betala en miljon riksdaler för att återfå Älvsborg och sju västgötska härader. Dessutom var Gustav II Adolf tvungen att erkänna den danske kungens välde över kusten vid Norra ishavet.